Cuộc thi là sân chơi bổ ích thiết thực giúp học sinh tăng cường khả năng giao tiếp, thuyết trình; tăng khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao tính tự tin khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. Đồng thời tạo môi trường cho học sinh trao đổi, học hỏi, trau dồi tiếng Anh theo từng chủ đề đã học để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.