PHIẾU THÔNG TIN VỀ NHÓM GIÁO VIÊN DỰ THI

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông

- Trường THCS Phi Liêng

- Địa chỉ: Thôn Trung Tâm – Xã Phi Liêng – Huyện Đam Rông – Tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 0633.689.512; Email: c2philieng.damrong@lamdong.edu.vn.

- Thông tin về nhóm giáo viên:

1. Họ và tên: Lưu Thị Linh

Ngày sinh: 02 – 6 – 1980           Môn: Hóa học

Điện thoại: 0967.950.763; Email: ltlinh.c23philieng@lamdong.edu.vn

2. Họ và tên: Đặng Thị Yến

Ngày sinh: 22 – 11 – 1990         Môn: Hóa học

Điện thoại: 0967.979.877; Email: dangyen2211@gmail.com