• Chi đoàn THCS Phi Liêng tham gia tình nguyện hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, đào hố rác và tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại thôn đơngglê.    Tặng quà cho chiến sĩ lên dường nhập ngũ     
  • Chi Đoàn Giáo viên trường THCS Phi Liêng được tách ra từ Chi Đoàn  GV trường THCS và THPT Phi Liêng và hoạt động từ năm học 2013 - 2014.Chi Đoàn GV trường THCS Phi Liêng là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, là đơn vị tham mưu cho Chi bộ ...
Đoàn-Đội