• Hiện nay, Chi bộ trường THCS Phi Liêng có 17 đảng viên chính thức. Trong đó, cấp uỷ gồm 03 đồng chí: Đ/c Nguyễn Văn Vũ - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng; Đ/c Nguyễn Đăng Hoà - Phó BT chi bộ - Phó HT; Đ/c Nguyễn Thị Gấm - Cấp uỷ viên - TTCM.Đ/c Nguyễn ...
Cơ cấu tổ chức